Химическо Очистване

Оргрес – М“ ЕООД е специализирана фирма, която предлага комплексни технологични решения при отстраняването на накипоотложения от различен характер от всякакъв тип съоръжения.
Фирмата е с дъгогодишен опит при провеждането на химическо очистване, пасивация и консервация на:

  • Енергийни и промишлени котли – ниско, средно и високо налягане.
  • Отворени и затворени, отоплителни и охладителни системи.
  • Топлообменници, кондензатори, охладителни кули.