Омекотителни инсталации

Омекотителните инсталации служат за намаляване съдържанието на солите на калция и магнезия от водата и предотвратяване отлагането им върху нагревателните повърхности (котлен камък) или затлачването на мембранните елементи (при ултрафилтрационните  и обратноосмотичните системи), както и намаляването им в питейната вода, за предотвратяване риска от много заболявания.